Pašvaldība / Dokumenti / Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada publiskais pārskats