Pašvaldība / Dokumenti / Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada Publiskais pārskats