Pašvaldība / Dokumenti / Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada Publiskais pārskats