Pašvaldība / Dokumenti / VALMIERAS PILSĒTAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015.-2030.GADAM