Pašvaldība / Dokumenti / Valmieras novada pilsētu ielu sadalījums pa uzturēšanas klasēm