Pašvaldība / Dokumenti / Valmieras novada pašvaldības autoceļu un ielu sadalījums pa uzturēšanas klasēm