Pašvaldība / Dokumenti / Valmieras novada pašvaldības 2023. gada publiskais pārskats