Pašvaldība / Dokumenti / Valmieras novada pašvaldības 2022. gada publiskais pārskats