Pašvaldība / Dokumenti / Valmieras novada pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats