Pašvaldība / Dokumenti / Valmieras novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030. gadam