Pašvaldība / Dokumenti / Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai-daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumi

Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai-daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumi

Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai)