Pašvaldība / Dokumenti / Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai-daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumi