Pašvaldība / Dokumenti / Kultūras, sporta un nometņu projektu konkursu vērtēšanas komisijas nolikums