Pašvaldība / Dokumenti / Pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrādis Valmieras pilsētā