Pašvaldība / Dokumenti / Pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksa Kocēnu apvienībā