Pašvaldība / Dokumenti / Nekustamā īpašuma nomas un nomas tiesību izsoles komisijas nolikums