Pašvaldība / Dokumenti / Paskaidrojuma raksts ielām – būvdarbu pabeigšana