Pašvaldība / Dokumenti / Paskaidrojuma raksts I grupas ēkām _ II. Būvdarbu pabeigšana