Pašvaldība / Dokumenti / Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai II daļa – darbu pabeigsana