Pašvaldība / Dokumenti / Paskaidrojuma raksts – būvdarbu pabeigšana