Pašvaldība / Dokumenti / Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 19.jūlija saistošo noteikumu Nr.129 “Par sabiedrisko kārtību un drošību Valmieras pilsētas pašvaldības aktīvās atpūtas objektos” atzīšanu par spēku zaudējušiem