Pašvaldība / Dokumenti / Par Valmieras novada pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību