Pašvaldība / Dokumenti / Par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem 4.pielikums Pieteikums apbalvojumam Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos

Par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem 4.pielikums Pieteikums apbalvojumam Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos