Pašvaldība / Dokumenti / Par Strenču novada domes 2013.gada 17.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7/2013 “Par Strenču novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” atzīšanu par spēku zaudējušiem