Pašvaldība / Dokumenti / Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras novadā