Pašvaldība / Dokumenti / Par preču zīmes un ģeogrāfiskās norādes “Burtnieka zandarts” lietošanu