Pašvaldība / Dokumenti / Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā