Pašvaldība / Dokumenti / Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu