Pašvaldība / Dokumenti / Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu:

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu mirušām personām:

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu parādiem līdz 15,00 euro

* Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā pielikumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.