Pašvaldība / Dokumenti / Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Valmieras novadā