Pašvaldība / Dokumenti / Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valmieras novadā