Pašvaldība / Dokumenti / Par licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā