Pašvaldība / Dokumenti / Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Īģes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē)

Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Īģes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē)

Valmieras novada pašvaldības domes 28.07.2022. saistošie noteikumi Nr.59 (precizēti ar Valmieras novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumu Nr. 762)