Pašvaldība / Dokumenti / Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā