Pašvaldība / Dokumenti / Par Kocēnu novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2018 “Par Kocēnu novada domes naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”