Pašvaldība / Dokumenti / Par Kocēnu novada domes 2010.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.3/2010 “Kocēnu novada pašvaldības ceļu aizsardzība, veicot meža izstrādāšanas darbus” un Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 2.februāra saistošo noteikumu Nr.3/2017 “Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža izstrādāšanas darbus” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Par Kocēnu novada domes 2010.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.3/2010 “Kocēnu novada pašvaldības ceļu aizsardzība, veicot meža izstrādāšanas darbus” un Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 2.februāra saistošo noteikumu Nr.3/2017 “Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža izstrādāšanas darbus” atzīšanu par spēku zaudējušiem