Pašvaldība / Dokumenti / Par kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz izmaksas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam