Pašvaldība / Dokumenti / Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu saņemšanu