Pašvaldība / Dokumenti / Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras novadā