Pašvaldība / Dokumenti / Par ēdināšanas maksas noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs