Pašvaldība / Dokumenti / Par dienesta viesnīcu dzīvojamo telpu īres maksas cenrāža apstiprināšanu Ausekļa ielā 25B un Jāņa Enkmaņa ielā 14, Valmierā