Pašvaldība / Dokumenti / Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un samaksas kārtību Valmieras novadā