Pašvaldība / Dokumenti / Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmieras novadā