Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums atkārtotai neformālās izglītības programmas īstenošanas atļaujas saņemšanai sakarā ar grozījumiem dokumentos