Pašvaldība / Dokumenti / Iesnieguma neformālās izglītības programmas īstenošanas atļaujai pielikums- programmas apraksta paraugs