Pašvaldība / Dokumenti / Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikums