Pašvaldība / Dokumenti / Medību tiesību nomas pretendenta iesniegums