Pašvaldība / Dokumenti / Juridiskas personas iesniegums darījumam ar lauksaimniecības zemi