Pašvaldība / Dokumenti / Informācija par NĪN parādu dzēšanu maijs 2022

Informācija par NĪN parādu dzēšanu maijs 2022

Valmieras novada pašvaldība 2022. gada maijā ir veikusi Valmieras novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu:

  1. saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu un Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo, trešo un ceturto daļu, 165. panta pirmo, otro un ceturto daļu par summu 2030,46 euro;
  2. saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3. punktu un trešo daļu par summu 4860,19 euro.