Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanai vai grafiskā dizaina maiņu